piątek, 21 czerwca 2024

Siedem Planów Egzystencji

 

Witajcie
Theta Healing to niezwykła metoda, stanowiąca kompleksowy system duchowego, emocjonalnego, mentalnego i osobistego rozwoju. Obejmuje bogaty zestaw technik i ćwiczeń, które umożliwiają osiągnięcie energetycznego uzdrowienia we wszystkich sferach naszego życia: zarówno w aspekcie fizycznym, emocjonalnym, duchowym, relacji osobistych czy też zawodowych. Metoda Theta Healing polega na obniżeniu częstotliwości fal mózgowych do stanu Theta, co umożliwia nawiązanie kontaktu z podświadomością i nadświadomością klienta. Terapeuta wprowadza zarówno osobę poddającą się terapii, jak i siebie w stan theta, nadzorując proces kwantowy i wpływając na jego przebieg. W stanie theta możliwe jest zidentyfikowanie przekonań, które chcielibyśmy się pozbyć, a następnie ich usunięcie z pamięci komórkowej, podświadomości i nadświadomości.
To narzędzie pozwala na świadome kształtowanie własnego życia i uzdrawianie na wielu poziomach.

Theta Healing opiera się na kilku kluczowych zasadach:

Stan Theta: Praktykujący osiąga stan theta, który jest głębokim stanem relaksu i wyciszenia. W tym stanie możliwe jest przekształcanie przekonań i uzdrawianie.
Połączenie z Boskością: Theta Healing zakłada, że istnieje wszechobecna energia (Boskość), z którą możemy się połączyć. To pozwala na uzyskanie informacji i uzdrowienie.
Usuwanie blokujących przekonań: Metoda polega na identyfikacji i usuwaniu przekonań, które blokują nasz rozwój. Poprzez pracę w stanie theta, możemy je zmieniać na bardziej korzystne.
Intencja i wyobraźnia: Ważne jest, aby mieć jasną intencję i wykorzystywać wyobraźnię do tworzenia pożądanych zmian.
Praca z ciałem energetycznym: Theta Healing obejmuje pracę z czakrami, aurą i innymi aspektami energetycznymi.

Theta Healing to metoda, która oferuje różnorodne techniki medytacyjne i praktyki. Aktywowanie DNA: Theta Healing umożliwia aktywację ukrytego potencjału w naszym DNA, co może prowadzić do pozytywnych zmian na wielu poziomach. Intuicyjne skanowanie ciała: Praktykujący może nauczyć się intuicyjnego skanowania swojego ciała, identyfikując obszary wymagające uzdrowienia. Czytanie przyszłości: Metoda pozwala na odczytywanie energii przyszłych wydarzeń, co może pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji. Kontakt z duchowymi przewodnikami: Theta Healing umożliwia komunikację z duchowymi przewodnikami, aniołami czy Wyższym Ja. Zmiana przekonań: Poprzez pracę w stanie theta, możemy identyfikować i zmieniać przekonania, które wpływają na nasze życie.

Pamiętaj, że to tylko ogólny zarys. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, polecam zgłębić temat lub skonsultować się z certyfikowanym nauczycielem Theta Healing.

Siedem Planów Egzystencji
Koncepcja Siedmiu Planów Egzystencji daje nam zrozumienie jak działa świat zarówno na poziomie fizycznym jak i duchowym i odpowiada na odwieczne pytanie o sens życia.
Wszystkie Plany przenikają się wzajemnie, a atomy wraz z każdym Planem poruszają się coraz szybciej, ponieważ każdy Plan ma coraz wyższą częstotliwość wibracji.
Każdy z Planów ma zdolność uzdrawiania, z tym, że Plany mają też swoje reguły, uwarunkowania i zobowiązania (oprócz Siódmego Planu).
Możemy posiadać zobowiązania i przysięgi, które wiążą nas z którymś z Planów i które należy oczyścić na Siódmym Planie Egzystencji, który nie jest dualny.

PIERWSZY PLAN
Pierwszy Plan ma dużo większą gęstość niż każdy następny.
Poziom mocy Matki Ziemi.
Składa się z materii nieorganicznej.
Kryształy, minerały, gleby, skały, wszystkie pierwiastki które znajdują się na tablicy okresowej należą do Pierwszego Planu.
Atomy Pierwszego Planu poruszają się bardzo powoli.
Pierwszy Plan to minerały - jeśli brakuje minerałów, to brakuje nam emocjonalnego wsparcia i struktury na której opierasz swoje życie.
Uzdrawianie z tego Planu odbywa się za pomocą minerałów, kryształów.
Ludzie pracujący na Pierwszym Planie bywają zwani Alchemikami.

DRUGI PLAN
Poziom drzew, roślin.
Składa się z materii organicznej (zawierającej molekuły węglowe).
Atomy tego Planu poruszają się szybciej, by stworzyć życie organiczne.
Na tym Planie występują rośliny, drzewa, grzyby, drożdże, bakterie, witaminy.
Wszystkie rośliny posiadają własną świadomość.
Rośliny i drzewa mają też własne duchy opiekuńcze.
Rośliny i drzewa przez korzenie w ziemi, czerpią składniki mineralne z pierwszego Planu i dostarczają składników odżywczych dla Trzeciego Planu, czyli dla zwierząt. (witamin z Drugiego Planu oraz minerałów z Pierwszego Planu).
Drugi Plan to witaminy - jeśli brakuje witamin lub organizm nie przyswaja ich w prawidłowy sposób wówczas brakuje uczucia miłości.
Uzdrawianie z tego Planu - ziołami, olejkami eterycznymi, witaminami.

TRZECI PLAN
Poziom ludzi i zwierząt.
Jest to plan cząstek opartych na białkach, struktur opartych na węglu i łańcuchów opartych na aminokwasach.
Plan życia, które istnieje dzięki spożywaniu roślin i innych zwierząt.
Atomy poruszają się szybciej niż na Drugim Planie, tworząc dużo bardziej skomplikowane organizmy niż rośliny.
Organizmy, które się przemieszczają, chodzą, biegają, latają (ptaki), pływają, mówią.
Trzeci Plan dla nas ludzi jest miejscem do nauki lekcji życiowych.
Z emocjami, pragnieniami, instynktami uczymy się być człowiekiem w fizycznym świecie ale też kontrolować swoje myśli, słowa i uczucia aby poprzez zmianę przekonań przejść rozwój duchowy i osiągnąć oświecenie, aby z pełną świadomością kim jesteśmy i jaki jest cel naszego życia wrócić na Piąty Plan.
To tu istnieją myślokształty, które niestanie tworzymy, zbiorowa świadomość i ego - instynkt, który ma nam pomóc w przetrwaniu i osiągnięciu celu.
Komponentem tego Planu są białka. Białka to fizyczna podstawa życia.
Jeśli brakuje białek, to brakuje opieki, pielęgnowania.

CZWARTY PLAN
Poziom dusz
Jest to królestwo duchowe gdzie przebywają ludzie po śmierci i gdzie oczekują nasi przodkowie, zbiorowego ducha zwierząt (zwierzęta mocy) i potężnych szamanów wzywanych do uzdrowienia.
To Plan na którym po śmierci uczymy się udoskonalać duszę, poprzez osiąganie nowych stopni rozwoju.
Świat na tym Planie posiada wyższe wibracje (dlatego tam nie mamy już fizycznych ciał) a atomy poruszają się szybciej niż na Trzecim Planie, dlatego też Czwarty Plan nie jest zarządzany przez Czas i setki lat z punktu widzenia z Trzeciego Planu, mogą być kilkoma sekundami w świadomości Czwartego Planu.
Zbłąkane Dusze, które nie odeszły do światła po śmierci, przebywają pomiędzy Trzecim a Czwartym Planem.
Komponent tego Planu to węglowodany.
Jeśli brakuje węglowodanów lub ciało ich nie przyswaja to będzie miało mało energii, będzie osłabione.
Uzdrowiciele z tego Planu są nazywani Szamanami.

PIĄTY PLAN EGZYSTENCJI TH
PIĄTY PLAN
Poziom Aniołów, Przewodników Duchowych i Upadłych Duchów
Jest to nadal Plan dualizmów.
Atomy poruszają się jeszcze szybciej niż na Czwartym Planie.
Podzielony jest na poziomy. Niższe poziomy nie mieszają się z wyższymi.
Pozytywne poziomy (wyższe) składają się z Aniołów, Rad Dwunastu, Duchowych Rodzin, Mistrzów Duchowych, Aniołów Stróżów, Przewodników Duchowych.
To stąd pochodzimy - my jako Dusze, jesteśmy dziećmi z Piątego Planu. Mamy tu swoje Rodziny Duchowe i po przejściu nauk na innych Planach, naszym celem jest powrót na Piąty Plan.
Tutaj znajduje się Plan Astralny.
Komponent tego Planu to lipidy (tłuszcze).
Jeśli brakuje lipidów, to brakuje równowagi (dotyczy to zwłaszcza poziomu hormonów).
Ludzie, którzy uzdrawiają z tego Planu, łączą się z Aniołami, są Prorokami, dokonują Duchowych Operacji.

SZÓSTY PLAN
Poziom Praw Wszechświata
Prawa te tworzą konstrukcję, osnowę całego Wszechświata i rządzą wszystkim, nawet układami słonecznymi, galaktykami i wszystkimi poprzednimi Planami.
Prawa posiadają duchową esencję, żyjącą, poruszającą się rozległą świadomość.
Dla każdego Prawa, istnieje przeciwne Prawo.
Atomy poruszają się jeszcze szybciej.
Każde z głównych Praw, posiada Prawa pod sobą.
Na przykład Prawo Magnetyzmu ma pod sobą Prawo Grawitacji, które ma pod sobą Prawo Czasu i Prawo Przyciągania. Prawu Czasu podlega Prawo Wymiarów.
Pod Prawem Czasu znajdują się Kroniki Akaszy.
To z tego Planu wynalazcy czerpią inspirację aby wymyślać i udoskonalać technologię.
Komponent tego Planu to kwasy nukleinowe (kwasy nukleinowe są sercem struktury DNA i RNA).
Jeśli brakuje tych kwasów, to brakuje też struktury duchowej.
Uzdrowiciele z tego Planu, posługują się tonami, dźwiękami, kolorami, magnetyzmem, numerami, astrologią, numerologią, świętą geometrią.
Bywają nazywani Mistykami.

SIÓDMY PLAN Poziom Twórczej Mocy - Stwórcy Wszystkiego Co Jest Jest to miejsce bezwarunkowej miłości i czystej energii tworzenia (która tworzy atomy, cząsteczki, kwarki i ciemną materię) - Stwórcy Wszystkiego Co jest, zawierający wszystko co istnieje. Miłość jest czystą energią Siódmego Planu. Poprzez uzdrawianie z Siódmego Planu (w odróżnieniu od innych planów, gdzie uzdrowiciel może być wyczerpany przez wibracje Planów), można korzystać z każdego innego Planu nie wiążąc się z nimi zobowiązaniami.
Jesteśmy połączeni ze wszystkimi Planami: Jesteśmy częścią minerałów i mieszkamy na Ziemi. Jesteśmy częścią królestwa roślin, ponieważ są naszym pożywieniem. Jesteśmy częścią królestwa zwierząt, ponieważ mamy ciało. Jesteśmy częścią królestwa duchów, bo posiadamy duszę. Jesteśmy częścią Piątego Planu, ponieważ posiadamy Rodzinę Duchową. Jesteśmy częścią Szóstego Planu, ponieważ podlegamy uniwersalnym prawom Wszechświata. Jesteśmy częścią Siódmego Planu, ponieważ jesteśmy jednością ze Stwórcą Wszystkiego Co Jest.

autor postu: Wioletta TylmanAcademy Of  Energy Crd. & 7 planów egzystencji  M. Bartke


Miłość we mnie pozdrawia Miłość w Tobie 
CUDOWNEGO DNIA 
Serdecznie zapraszam na sesje REIKI,ODCZYTY KRONIK AKASZY, ODCZYTY NUMEROLOGICZNE  oraz
ŚLEDZ AKADEMIĘ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH   


e-mail academy.of.energy.crd@gmail.com 

Polska (0048) 577 101 675

Wielka Brytania  (0044)7511961102


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Mistrzowska Liczba 77

Mistrzowska Liczba 77 Witajcie WSTĘP Mistrzowskie liczby to kolejno:  11, 22, 33,  44 ...  aż do  99   Osoba urodzona pod mistrzowską wibra...