czwartek, 28 grudnia 2023

PRAWO DAWANIA

PRAWO DAWANIA

WITAJCIE CUDOWNI ❤

"Daj światu to, co masz najlepszego. Wówczas najlepsze wróci do ciebie." Madeline Bridges

Wszechświat działa poprzez dynamiczną wymianę… Dawanie i otrzymywanie to różne aspekty przepływu energii we Wszechświecie. A jeśli jesteśmy gotowi dać to, czego szukamy, utrzymamy obfitość Wszechświata krążącą w naszym życiu.

Drugim duchowym prawem sukcesu jest prawo dawania. 

Można to również nazwać prawem dawania i brania, ponieważ Wszechświat działa poprzez dynamiczną wymianę. Nic nie jest statyczne. Nasze ciało jest w ciągłej i dynamicznej wymianie - z ciałem Wszechświata; nasz umysł utrzymuje dynamiczną interakcję z umysłem kosmosu; nasza energia jest wyrazem energii kosmosu.

Przepływ życia to nic innego jak harmonijne współdziałanie wszystkich elementów i sił, które kształtują pole istnienia. Ta harmonijna gra żywiołów i sił życiowych działa poprzez prawo dawania. Ponieważ nasze ciało, nasz umysł i wszechświat podlegają ciągłej i dynamicznej wymianie, zatrzymanie przepływu energii jest jak zatrzymanie przepływu krwi. Kiedy krew przestaje krążyć, zaczyna krzepnąć i zastygać. Musimy więc dawać i brać, aby bogactwo i zamożność * - lub cokolwiek chcemy w życiu - stale krążyły. 


Słowo „zamożność” pochodzi od łacińskiego rdzenia afflúere, który oznacza „płynąć ku”. Słowo dostatek oznacza „płynąć w obfitości”. Pieniądze naprawdę są symbolem energii życiowej, którą wymieniamy, i energii witalnej, której używamy w konsekwencji służby, jaką wykonujemy * dla wszechświata. Pieniądze są również nazywane „aktualną” walutą, nazwą, która również odzwierciedla płynną naturę energii. Słowo „prąd” pochodzi od łacińskiego cúrrere, które oznacza „biegać” lub „płynąć”.

Dlatego, jeśli zapobiegniemy krążeniu pieniędzy - jeśli naszą jedyną intencją jest gromadzenie pieniędzy i trzymanie się ich - zapobiegniemy , ponieważ pieniądze są energią życiową, i musimy postarać się aby ponownie krążyły w naszym życiu. Aby ta energia stale płynęła w naszym kierunku, musimy ją utrzymywać w obiegu. Pieniądze, podobnie jak rzeka, muszą się poruszać, w przeciwnym razie zaczynają stagnować, blokować, i dusić własną siłę życiową. 

Każdy związek to dawanie i branie. Dawanie rodzi otrzymywanie, a otrzymywanie rodzi dawanie. To, co wznosi się, musi zejść; to, co odchodzi, musi wrócić. W rzeczywistości otrzymywanie jest tym samym, co dawanie, ponieważ dawanie i otrzymywanie to różne aspekty przepływu energii we wszechświecie. A jeśli zatrzymamy przepływ któregokolwiek z nich, blokujemy inteligencję natury.

W każdym ziarnie jest obietnica tysięcy lasów. Ale nasienie nie może być gromadzone; musi dać swoją inteligencję żyznej glebie. Poprzez twoje dawanie, twoja niewidzialna energia płynie, aby stać się materialną manifestacją.

Im więcej dajemy, tym więcej otrzymamy, ponieważ utrzymamy obfitość wszechświata w obiegu w naszym życiu. W rzeczywistości wszystko, co wartościowe w życiu, pomnaża się tylko wtedy, gdy jest dane. To, co nie jest pomnażane przez dawanie, nie jest warte dawania ani nie jest warte otrzymywania. Jeśli dając poczucie, że coś straciliśmy, to dar nie został wręczony i wtedy nie przyniesie obfitości. Kiedy dajemy niechętnie, za naszym aktem dawania nie ma żadnej energii.

W dawaniu i otrzymywaniu najważniejsza jest intencja. Intencją musi być zawsze tworzenie szczęścia dla tych, którzy dają i dla tych, którzy otrzymują, ponieważ szczęście podtrzymuje i podtrzymuje życie, a zatem generuje obfitość. Zapłata jest wprost proporcjonalna do tego, co jest dane, gdy czyn jest bezwarunkowy i pochodzi z serca. Dlatego akt dawania musi być radosny – nastawienie umysłu musi być takie, aby radość była odczuwana w samym akcie dawania. W ten sposób energia w akcie dawania wzrasta wielokrotnie.

W rzeczywistości praktykowanie prawa dawania jest bardzo proste: jeśli pragniemy radości, dajmy radość innym; jeśli pragniemy miłości, nauczmy się dawać miłość; Jeśli pragniemy uwagi i uznania, nauczmy się zwracać uwagę i doceniać innych; Jeśli pragniemy bogactwa materialnego, pomóżmy innym je osiągnąć. Właściwie najłatwiejszym sposobem na uzyskanie tego, czego chcemy, jest pomoc innym w uzyskaniu tego, czego chcą. Ta zasada działa równie dobrze dla jednostek, firm, społeczeństw i narodów. Jeśli pragniemy korzystać ze wszystkich dobrych rzeczy w życiu, nauczmy się po cichu życzyć wszystkim wszystkiego, co dobre w życiu.

Nawet sama idea dawania, proste życzenie czy prosta modlitwa mają moc oddziaływania na innych. Dzieje się tak, ponieważ nasze ciało, zredukowane do swojego podstawowego stanu, jest indywidualnym pakietem energii i informacji w środku wszechświata energii i informacji. Jesteśmy indywidualnymi wiązkami świadomości w środku świadomego wszechświata. Słowo „świadomość” oznacza znacznie więcej niż energię i informację – oznacza energię i informację, które żyją w formie myśli. Dlatego jesteśmy kłębami myśli w środku myślącego wszechświata. A myśl ma moc przemiany.

Życie jest wiecznym tańcem świadomości, który objawia się dynamiczną wymianą impulsów inteligencji między mikrokosmosem a makrokosmosem, między ciałem ludzkim a ciałem uniwersalnym, między umysłem ludzkim a umysłem kosmicznym.

Kiedy uczymy się dawać to, czego szukamy, aktywujemy ten taniec i jego choreografię znakomitym, energicznym i witalnym ruchem, który stanowi wieczny puls życia.

Najlepszym sposobem na wprowadzenie w życie prawa dawania – na rozpoczęcie całego procesu obiegu – jest podjęcie decyzji, że za każdym razem, gdy stykamy się z kimś, coś mu damy. 

Nie muszą to być rzeczy materialne; Może to być kwiat, komplement lub modlitwa. W rzeczywistości najpotężniejsze sposoby dawania nie są materialne. Prezenty, takie jak troska, zwracanie uwagi, dawanie uczucia, uznanie i miłość są jednymi z najcenniejszych, jakie możesz dać i nic nie kosztują. Kiedy kogoś spotykamy, wyślijmy po cichu życzenia szczęścia, radości i dobrego samopoczucia. Ta forma cichej hojności jest bardzo potężna.

Jedną z rzeczy, których mnie uczono w dzieciństwie, a także moich dzieci, jest to, aby nigdy nie odwiedzać kogoś bez przyniesienia im czegoś - nigdy nie odwiedzajmy kogoś bez przyniesienia prezentu. Ktoś mógłby jednak zapytać: „Jak mogę dawać prezenty innym, jeśli nie mam teraz wystarczająco dużo dla siebie?” Możemy dać kwiat w prezencie; pojedynczy kwiat. Możemy nosić notatkę lub kartkę, która wyraża coś o naszych uczuciach do osoby, którą odwiedzamy. Możemy przynieść komplement. Możemy nieść modlitwę. Podejmijmy decyzję, by dawać gdziekolwiek pójdziemy i kogo zobaczymy. Dopóki dajemy, będziemy otrzymywać. Im więcej dajemy, tym większą ufność będziemy mieć w cudownych skutkach tego prawa. A im więcej otrzymujemy, tym bardziej będzie nasza zdolność do dawania.

Naszą prawdziwą naturą jest dobrobyt i obfitość; jesteśmy naturalnie zamożni, ponieważ natura zaspokaja wszystkie potrzeby i pragnienia. Niczego nam nie brakuje, ponieważ naszą podstawową naturą jest czysta potencjalność, nieskończone możliwości. Dlatego musimy wiedzieć, że jesteśmy już wewnętrznie bogaci, niezależnie od tego ile mamy pieniędzy, bo źródłem wszelkiego bogactwa jest pole czystej potencjalności – to świadomość, która umie zaspokoić każdą potrzebę, w tym radość, miłość, śmiech, spokój, harmonia i wiedza. Jeśli najpierw zajmiemy się tymi rzeczami – nie tylko dla siebie, ale dla innych – wszystko inne przyjdzie do nas spontanicznie.

JAK STOSOWAĆ PRAWO ODDAWANIA?

Zaangażuję prawo dawania w życie, zobowiązując się do następujących czynności:

1) Przyniosę prezent, gdziekolwiek pójdę i każdemu, kogo spotkam. Takim prezentem może być komplement, kwiat lub modlitwa. Dzisiaj dam coś każdemu, kogo spotkam, aby rozpocząć proces cyrkulacji radości, bogactwa i pomyślności w moim życiu i życiu innych.

2) Dzisiaj z wdzięcznością przyjmę wszystkie dary, jakie daje mi życie. Otrzymam dary natury: słońce i śpiew ptaków, wiosenne deszcze lub pierwszy śnieg zimy. Będę również otwarty na przyjmowanie od innych, czy to daru materialnego, pieniędzy, komplementu czy modlitwy.

3) Zobowiążę się do utrzymania obfitości w obiegu poprzez dawanie i otrzymywanie najcenniejszych darów w życiu: troski, uczucia, uznania i miłości. Za każdym razem, gdy kogoś spotkam, po cichu życzę mu szczęścia, radości i dobrego samopoczucia.

Deepak Chopra

Miłość we mnie pozdrawia Miłość w Tobie 
CUDOWNEGO DNIA 
ŚLEDZ AKADEMIĘ NA FACEBOOK I INSTAGRAMIE 

e-mail academy.of.energy.crd@gmail.com 

Polska (0048) 570 851 655

Wielka Brytania  (0044)7511961102


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Truskawkowa pełnia Księżyca w Koziorożcu -energia

  Witajcie kochani Astrologowie i obserwatorzy nieba z niecierpliwością czekają na pełnię Księżyca w czerwcu 2024 roku, ponieważ obiecuje on...