Sesja z Spiritual Life Coach

Szukasz swojej drogi?

Szukasz odpowiedzi na dręczące cię tematy w sprawach duchowych, i nie tylko?

Szukasz odpowiedzi czemu znów twoje życie się posypało?

Dlaczego pokoleniowo powtarzają się te same schematy?

Nie radzisz sobie z przebudzeniem ?

Jak możesz poradzić sobie z podróżami astralnymi i medytacją .

Nie wiesz od czego masz zacząć by wzrastać?


Ta sesja jest dla ciebie .

Sesje  z  Spiritual Life Coach-em różni się od sesji z Life Coach-em wszystkim. 

To właśnie taki trener  da ci narzędzia ,które pomogą ci wzrastać by dotrzeć do swojego wyższego JA, nie blokując cię i nie odbierając Tobie Twojej prawdy. Rozwój Duchowy to nie zamkniętą  tabelka ,to nie kończąca się podróż w której Twój trener może cię poprowadzić ,konsultacja taka pomoże Ci rozwiązać nie tylko ludzkie problemy ,dnia codziennego. Pomoże ci wyzbyć się strachu ,lęku braku równowagi. Jest w stanie wyleczyć twoje traumy, ból i smutek przywracając równowagę twojej duszy i ciału.

Rozważając sens i metodę życia duchowego, dobrze jest zacząć od zdefiniowania znaczenia terminu „duchowy”. Teozofia w określony sposób dzieli ludzką konstytucję, zarówno jeśli chodzi o świadomość, jak i środki, przez które się przejawia. 

Słowo „duch” ogranicza się do tej boskości w nas, która przejawia się na najwyższych płaszczyznach wszechświata i wyróżnia się świadomością jedności. 

Jedność jest myślą przewodnią ducha, ponieważ poniżej królestwa duchowego wszystko jest podziałem. Kiedy przechodzimy od duchowości do intelektu, od razu znajdujemy się w  samym środku separacji.

Jedność i Duch

Mając do czynienia z własną intelektualną naturą, do której powinno się ograniczyć słowo „dusza”, od razu zauważamy, że jest to zasada odrębności. Wraz ze wzrostem naszej intelektualnej natury stajemy się coraz bardziej świadomi odrębności „ja”. 

Nazywa się to czasem „ja” w nas. Daje początek wszystkim naszym wyobrażeniom o odrębnym istnieniu, odrębnej własności, oddzielnych zyskach i strachu.

Intelekt jest tak samo częścią nas jak duch, tylko inną częścią i jest tym samym przeciwieństwem natury duchowej. Gdyż tam, gdzie intelekt widzi „ja” i „moje”, duch widzi jedność, brak odrębności; tam, gdzie intelekt stara się rozwinąć i utwierdzić się jako oddzielny, duch widzi siebie we wszystkich rzeczach i uważa wszystkie formy za jednakowo swoje.

Duch jest tą częścią natury ludzkiej, w której tkwi poczucie jedności, częścią, w której przede wszystkim jesteśmy jednym z Bogiem, a po drugie jednym ze wszystkim, co żyje we wszechświecie. 

Bardzo stara Upaniszada zaczyna się od stwierdzenia, że ​​cały ten świat jest zwołany przez Boga, a następnie mówiąc o tym, kto zna tę ogromną, przenikającą, obejmującą całość jedność, wybucha okrzykiem uniesienia: 

„Co wtedy staje się smutkiem .Cóż więc dzieje się ze złudzeniem dla tego, który poznał jedność? ..." 

To poczucie jedności w sercu rzeczy jest świadectwem duchowej świadomości i tylko wtedy, gdy zostanie to zrealizowane, możliwe jest, że życie duchowe się zamanifestuje. 

Nazwy techniczne nie mają żadnego znaczenia. Wywodzą się z sanskrytu, który przez tysiąclecia nadawał określone nazwy każdemu etapowi ludzkiej i innej świadomości.

Duchowość to szerokie pojęcie, dające wiele perspektyw. Ogólnie obejmuje poczucie połączenia z czymś większym niż my i zazwyczaj obejmuje poszukiwanie sensu życia. Jako takie, jest to uniwersalne ludzkie doświadczenie - coś, co dotyka nas wszystkich. Ludzie mogą opisywać doświadczenie duchowe jako święte lub transcendentne lub po prostu jako głębokie poczucie żywotności i wzajemnych powiązań.

Niektórzy mogą odkryć, że ich życie duchowe jest ściśle związane z ich związkiem z kościołem, świątynią, meczetem lub synagogą. Inni mogą się modlić lub znaleźć pocieszenie w osobistej relacji z Bogiem lub siłą wyższą.Jeszcze inni szukają sensu poprzez swoje związki z naturą lub sztuką.

Podobnie jak poczucie celu , twoja osobista definicja duchowości może zmieniać się przez całe życie, dostosowując się do własnych doświadczeń i relacji .


Duchowość a zdrowie emocjonalne

Czytając dalej, zauważysz, że wiele praktyk zalecanych do kultywowania duchowości jest podobnych do tych zalecanych dla poprawy samopoczucia emocjonalnego . Dzieje się tak, ponieważ istnieje między nimi związek - emocjonalny i duchowy dobrostan wpływają na siebie nawzajem i nakładają się, podobnie jak wszystkie aspekty dobrego samopoczucia.

Duchowość polega na poszukiwaniu znaczącego połączenia z czymś większym niż ty sam, co może skutkować pozytywnymi emocjami, takimi jak spokój, podziw, zadowolenie, wdzięczność i akceptacja.

Zdrowie emocjonalne polega na kultywowaniu pozytywnego stanu umysłu ,który może poszerzyć twoje spojrzenie,aby rozpoznać i włączyć związek z czymś większym niż ty sam .

Zatem emocje i duchowość są odrębne, ale połączone, głęboko ze sobą zintegrowane.

Refleksyjne narzędzie do odkrywania duchowości

Podobnie jak inne praktyki refleksyjne, uważność może być narzędziem do odkrywania, jak duchowość przejawia się w twoim życiu. Uważność uczy cię być świadomym tego, co dzieje się w twoim ciele i umyśle w chwili obecnej i otwierać się na to z ciekawością i życzliwością. To pozwala ci odkrywać przekonania, perspektywy i doświadczenia w nowy sposób, który może prowadzić do nowych wglądów w kwestie duchowe. 

Oferujemy bogactwo warsztatów, zajęć, oraz sesji indywidualnych, medytacji z przewodnikiem i odosobnień poświęconych uważności.

Zapraszam 

Sesje obejmują full konsultację uzdrawiające ( z odczytem Kronik Akaszy  ,połaczenia z  Przewodnikami,Opiekunami Wyższym Ja ,zabiegami Reiki ,Kundalinii ,Czakroterapią,medytacjami   -jeśli są potrzebne  , w przypadku sesji długoterminowych tj .10h ) sesje te bez abonamentu według cennika  

Każdy z nas jest inny i każdy z nas potrzebuje indywidualnego podejścia 

 Zapytaj o szczegóły pozwól sobie pomóc .

Dodatkowo mamy szkolenia w tym zakresie byś to ty stał się wykwalifikowanym Spiritual Life Coach  więcej tutaj

Miłość we mnie pozdrawia Miłość w Tobie 
CUDOWNEGO DNIA 
ŚLEDZ AKADEMIĘ NA FACEBOOK I INSTAGRAMIE 

e-mail academy.of.energy.crd@gmail.com 

Polska +48 577-101-675

Wielka Brytania  +44 7511-961-102


RECENZJE


1 komentarz:

Mistrzowska Liczba 77

Mistrzowska Liczba 77 Witajcie WSTĘP Mistrzowskie liczby to kolejno:  11, 22, 33,  44 ...  aż do  99   Osoba urodzona pod mistrzowską wibra...