poniedziałek, 24 kwietnia 2023

Cechy przyciągające i odpychające obfitość

 

OBFITOŚĆ
Academy of Energy Crd.

Witajcie cudowni 🫶🫶🫶

Prawo przyciągania oraz częste błędy popełniane przez nas bardzo nieświadomie 

Poniżej przedstawiam ⬇️⬇️⬇️


CECHY PRZYCIĄGAJĄCE I ODPYCHAJĄCE OBFITOŚĆ 

1. Uznawanie własnej wartości i szanowanie swojego czasu 

-Brak szacunku dla siebie i swojego czasu


2. Swobodne dawanie i przyjmowanie 

-Zamknięcie się na dawanie i przyjmowanie


3. Słuchanie swojego serca

-Zamykanie się na głos swego serca


4. Spodziewanie się najlepszego 

-Obawa przed najgorszym


5. Dobre chęci i serdeczność 

-Brak dobrych chęci


6. Dbałość i zaangażowanie 

-Niedbałość


7. Pragnienie, aby wszyscy odnosili sukcesy, współpraca 

-Konkurowanie


8. Służenie innym 

-Koncentrowanie się na tym, co można uzyskać od innych


9. Znajdowanie argumentów potwierdzających możliwości odniesienia sukcesu 

-Znajdowanie powodów uniemożliwiających sukces


10. Niezależność w podejmowaniu decyzji 

-Odstępowanie od własnych ideałów i wartości


11. Bycie świadomym i uważnym

-Działanie automatyczne


12. Radość z sukcesów odnoszonych przez innych 

-Zazdrość

-Obawa przed tym, że inni odniosą sukces


13. Wychodzenie naprzeciw wyzwaniom 

-Szukanie bezpieczeństwa i wygody zamiast rozwoju


14. Łatwość rozstawania się z rzeczami 

-Przywiązanie do rzeczy


15. Wiara, że nigdy nie jest za późno, aby zrealizować swoje marzenia 

-Rezygnacja, przekonanie, że jest za późno na realizację marzeń


16. Danie sobie przyzwolenia, by być tym i robić to, czego się pragnie 

-Czekanie na przyzwolenie innych


17. Świadomość znaczenia własnego rozwoju 

-Brak wiary w swoje przeznaczenie


18. Utrzymywanie się z tego, co lubisz robić 

-Praca tylko dla pieniędzy


19. Wolność od przywiązania, zawierzenie 

-Odczuwanie potrzeby posiadania lub przekonanie, że musisz coś mieć

20. Dawanie, aby wesprzeć rozwój innych 

-Dawanie w celu zaspokojenia czyichś oczekiwań


21. Zajmowanie się realizacją swoich celów w pierwszej kolejności 

-Odkładanie realizacji swoich celów na później


22. Uznanie siebie za źródło własnej obfitości 

-Postrzeganie innych jako źródło własnej obfitości


23. Wiara w ogólną obfitość 

-Wiara w ogólny niedostatek


24. Zaufanie do siebie, pewność siebie, akceptacja siebie 

-Zmartwienia, obawy, wątpliwości, obwinianie siebie


25. Konkretny cel i zdecydowanie 

-Niejasne lub nieokreślone cele


26. Kierowanie się radością 

-Zmuszanie siebie, mówienie sobie: „powinienem/powinnam”


27. Otaczanie się przedmiotami, które są wyrazem dobrego samopoczucia 

-Zatrzymywanie przedmiotów, które nie służą pozytywnemu wyrażaniu siebie


28. Odczuwanie wdzięczności 

-Przeświadczenie, że świat jest Ci coś winien


29. Wiara we własne zdolności tworzenia obfitości 

-Obawa o swoje finanse


30. Słuchanie wewnętrznego przewodnictwa 

-Ignorowanie wewnętrznego przewodnictwa


31. Szukanie rozwiązań, które zadowolą wszystkich  

-Obojętność wobec innych


32. Słuchanie siebie 

-Brak wiary w swoją wewnętrzną mądrość


33. Mierzenie obfitości osobistym szczęściem i poziomem wykorzystania swoich zdolności 

-Mierzenie obfitości tylko ilością posiadanych pieniędzy


34. Czerpanie radości zarówno z osiągniętego sukcesu, jak i z procesu dochodzenia do celu 

-Podejmowanie działań tylko po to, by osiągnąć cel


35. Dokładne ustalanie warunków porozumienia 

-Nie wypowiedziane oczekiwania lub niejasność ustaleń


36. Pamiętanie o pracy, jaką wykonałeś 

-Koncentrowanie się na tym, ile jeszcze jest do zrobienia


37. Mówienie o obfitości 

-Opowiadanie o problemach i brakach


38. Pamiętanie sukcesów 

-Pamiętanie niepowodzeń


39. Myślenie w sposób nieograniczony 

-Myślenie w sposób zawężony


40. Koncentrowanie się na tworzeniu pieniędzy  

-Koncentrowanie się na braku pieniędzy


41. Myślenie o tym, czego chcesz i co lubisz 

-Koncentrowanie się na tym, czego chcesz uniknąć


42. Pozwolenie sobie na to, czego pragniesz 

-Przekonanie, że nie zasługujesz na to, czego pragniesz


Fragment pochodzi w książki "Tworzenie pieniędzy. 

Klucze do obfitości", autorstwa Sanaya Roman i Duane Packer.

 Wioletta TylmanAcademy Of  Energy Crd.

Miłość we mnie pozdrawia Miłość w Tobie 
CUDOWNEGO DNIA 
ŚLEDZ AKADEMIĘ NA FACEBOOK I INSTAGRAMIE 

e-mail academy.of.energy.crd@gmail.com 

Polska (0048) 570 851 655

Wielka Brytania  (0044)7511961102


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Mistrzowska Liczba 77

Mistrzowska Liczba 77 Witajcie WSTĘP Mistrzowskie liczby to kolejno:  11, 22, 33,  44 ...  aż do  99   Osoba urodzona pod mistrzowską wibra...