piątek, 10 września 2021

Czym jest Święta Geometria?

 

Czym jest święta geometria?
Czym jest święta geometria?

Myślisz, że wiesz, jak działa świat? Myślisz, że ten materialny wszechświat jest wszystkim, co istnieje? Co jest prawdziwe? Jakie tajemnice leżą poza zasięgiem twoich zmysłów? U podstaw istnienia spotykają się umysł i materia. Myśli kształtują rzeczywistość. Ten wszechświat jest tylko jednym z nieskończonej liczby. Światy bez końca. Kim więc  jesteś w tym ogromnym wszechświecie. Święta geometria to wizualny język wszechświata, w którym liczby, częstotliwości, kolory, dźwięki i formy są zakodowane w zestawie wzorów/symboli. Reprezentuje plan/kod, z którego wywodzi się całe stworzenie i jest oknem na jedność świata fizycznego i duchowości.

Święta geometria jest podstawą, dzięki której powstaje „wieloświat” — Święta geometria to matematyczne wzory, które służą jako podstawa lub trampolina, dzięki której wszystko istnieje. Święta geometria to miejsce, w którym spotykają się umysł i materia, duchowość i fizyczność, manifestacja i nieprzejawienie, skrępowanie i bezgraniczność. Jeśli potrafisz sobie wyobrazić projekt architekta, możesz uchwycić migawkę tego, jak integralna jest święta geometria w życiu. 

Duchowo Święta Geometria jest tylko jednym z elementów ogromnej koncepcji synchroniczności. Synchronizacja między naturą, nauką, muzyką, matematyką, sztuką i światem fizycznym. Święta Geometria to proces dostrajania serca, umysłu i ducha w synchronizacji ze Źródłem. Jest bramą między sferą eteryczną i fizyczną. Praca ze świętą geometrią jest lustrem duszy ~ ma fundamentalne znaczenie dla ewolucji świadomości, jak również dla istnienia samego życia. To właśnie ta zasada jedności leżąca u podstaw wszelkiej geometrii przenika architekturę wszystkich form w jej niezliczonej różnorodności. Ta zasada wzajemnego połączenia, nierozłączności i jedności dostarcza nam ciągłego przypominania o naszym związku z całością, wzorca dla umysłu do świętej podstawy wszystkich stworzonych rzeczy.

Tak jak plan informuje o układzie, rozmieszczeniu, rozstawieniu i innych elementach budynku, tak też święta geometria informuje o układzie, rozmieszczeniu i rozstawieniu Ziemi, wszechświatów i wszystkich ich mieszkańców. Święta geometria znajduje się wszędzie, nawet w twoim ciele! Sednem wszystkiego jest kod matematyczny, który inspiruje, wpływa, i informuje go i jak wygląda w fizycznej rzeczywistości. Krótko mówiąc, święta geometria jest podstawową i organizującą zasadą Stworzenia.

Co kryje się za kształtami?

Liczby znajdują się u podstaw wszystkiego i, jak powiedział kiedyś Pitagoras, liczby rządzą Wszechświatem. Od natury, przez dźwięk, ruch energii, świętą geometrię, ludzkie ciało i wiele więcej, liczby można znaleźć w składzie i chemii wszystkiego. Podobnie jak uczucie, liczby są językiem Wszechświata. I jak pokazuje święta geometria, liczby wibrują na poziomie, który buduje światy!


Bryły platońskie


Świat jest kombinacją pięciu świętych kształtów znanych jako Bryły Platońskie. Bryły platońskie to czworościan, sześcian, ośmiościan, dwunastościan i dwudziestościan. Bryły platońskie zostały nazwane na cześć starożytnego greckiego filozofa Platona, który powiedział, że każdy z tych kształtów odpowiada jednemu z żywiołów: ziemi, ogniu, powietrzu, wodzie i eterowi. Bryły platońskie są przystające; mają równe boki i kąty oraz taką samą liczbę ścian, które spotykają się w wierzchołkach. Bryły platońskie są jak cegiełki, na których zbudowana jest materia organiczna i życie.  Dosłownie, wszystko na świecie można przypisać tym kształtom w takiej czy innej formie:  od kwiatów i drzew po ludzkie DNA i strukturę komórkową. Za pomocą tych wzorów tworzone są również święte przestrzenie, takie jak meczety i świątynie. Uważa się nawet, że te kształty mają moc otwierania kanałów komunikacyjnych do Źródła.

Czworościan jest trójwymiarowym symbolem równowagi i stabilności, ponieważ każda strona jest płaska, niezależnie od tego, jak jest obrócona. Reprezentuje żywioł ognia i tworzy naturalną równowagę między fizycznością i duchowością. Odpowiada Czakrze Splotu słonecznego. Przykładem czworościanu jest piramida w Egipcie, a także cytryn, agaty i hematyt (kryształy o strukturze trygonalnej).

Prostopadłościan: Sześcian jest trójwymiarowym symbolem uziemiającej energii i skupienia. Łączy cię z energiami Ziemi i natury, siedzi płasko, dzięki czemu jest mocno zakorzeniony wszędzie tam, gdzie jest zasadzony. Sześcian jest związany z żywiołem ziemi i odpowiada Czakrze Korzenia. Przykładami struktury sześcianu w kryształach są akwamaryn, apatyt i sugilit.

Oktaedr: jest trójwymiarowym, samo odbijającym się kształtem i jest reprezentowany przez żywioł powietrza. Jest on połączony z Czakrą Serca, ośrodkiem miłości i współczucia. Poprzez ośmiościan dostrajamy się do duchowej natury jaźni. Przykładami kryształów o strukturze oktaedrycznej są granat gruboziarnisty, fluoryt i magnetyt.

Dwudziestościan: to trójwymiarowy symbol, który zachęca nas do płynięcia z prądem, pozwalając na bezproblemową kreatywność i ekspresję. Jest związany z żywiołem wody i odpowiada Czakrze Sakralnej. Poprzez dwudziestościan umożliwiamy swobodę wypowiedzi i usuwanie blokad emocjonalnych, które nas powstrzymują. Dwudziestościan nie występuje naturalnie w kryształach.

Dwunastościan: to trójwymiarowy symbol, który przypomina nam o naszej zdolności do wyjścia poza ciało fizyczne, aby ponownie połączyć się z wyższym rezonansem naszej prawdziwej natury. Jest związany z żywiołem eteru (ducha) i odpowiada wyższym czakromTrzecim Oku, Koronie i wyższym. Kształt dwunastościanu nie występuje naturalnie w kryształach.


Dodatkowe potężne i uniwersalne święte kształty


Kula : 
Być może jedna z najprostszych i najdoskonalszych form, sfera jest wyrazem jedności, kompletności, integralności i równości. Jest to najgłębszy i najświętszy symbol we Wszechświecie i zawiera całą mądrość stworzenia. To ze sfery organizują się inne kształty. Kula przypomina nam, że wszystko do siebie pasuje w idealnych proporcjach i to portal otwierający na działanie natury. Jednym z najlepszych przykładów kuli jest Gaja, wraz ze wszystkimi innymi planetami. Komórki i nasiona również są kulami.

Kwiat Życia: składa się z równomiernie rozmieszczonych, zachodzących na siebie okręgów o sześciokrotnej symetrii podobnej do sześciokąta. Kwiat Życia uosabia naszą energię Siły Życiowej, czyli Chi, oraz życiodajną krew, która przez nas przepływa. Nasza energia, Ziemia i wszystko we Wszechświecie jest utkane we wspólnym powtarzającym się wzorze, który manifestuje się w geometrii tego pojedynczego świętego kwiatu. Jej doskonały, nieskończony wzór reprezentuje samą nić naszej istoty, rozciągającą się na płaszczyzny i wymiary. Symbol Kwiatu Życia jest używany na całym świecie. Można go znaleźć w Świątyni Ozyrysa w Egipcie, Zakazanym Mieście w Chinach oraz świętych miejscach w Izraelu, Indiach, Hiszpanii i Japonii.


Merkaba: to kolejny potężny symbol, który powstaje z połączenia dwóch czworościanów gwiezdnych — jednego skierowanego ku niebu, kierującego energię z Wszechświata na Ziemię; i jeden skierowany w dół, czerpiący energię z Ziemi. Merkaba to lekki pojazd używany przez wniebowstąpionych mistrzów do łączenia się i transportu do Wyższych Krain. „Mer” oznacza światło. „Ka” oznacza Ducha. „Ba” oznacza Ciało. Merkaba jest powiązana z Metatronem, archaniołem, którego najbardziej przypisuje się świętej geometrii oraz tajemnicom i wewnętrznym działaniom Wszechświata.

Cała natura jest geometryczna. Kiedy zajmujemy się geometrią, angażujemy się w umysł Źródła. Święta geometria przypomina nam o głębokim połączeniu między wszystkim we Wszechświecie i poza nim, udowadniając, że dzielimy zbiorową świadomość. Poprzez świętą geometrię przypomina nam się, że wszystko pochodzi i wraca do tego samego Źródła. Kiedy odkrywasz i angażujesz się w świętą geometrię, odkrywasz i angażujesz się w umysł Źródła lub Ducha. Kiedy zrozumiesz podstawy świętej geometrii, pogłębisz swoje połączenie z samym życiem.

Wioletta TylmanAcademy Of  Energy Crd.

Miłość we mnie pozdrawia Miłość w Tobie 
CUDOWNEGO DNIA 
ŚLEDZ AKADEMIĘ NA FACEBOOK I INSTAGRAMIE 

e-mail academy.of.energy.crd@gmail.com 

Polska +48 577-101-675

Wielka Brytania  +44 7511-961-102


RECENZJE


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Mistrzowska Liczba 77

Mistrzowska Liczba 77 Witajcie WSTĘP Mistrzowskie liczby to kolejno:  11, 22, 33,  44 ...  aż do  99   Osoba urodzona pod mistrzowską wibra...