wtorek, 7 września 2021

Czakra serca : Anahata wnikliwiej

 

Czakra serca : Anahata wnikliwiej
 Czakra serca : Anahata wnikliwiej  

 Czakra serca: Anahata

Centrum serca znajduje się pośrodku, nad sercem, łącząc dolne czakry materii i górne czakry ducha, służąc jako pomost między naszym ciałem, umysłem, emocjami i duchem. Czakra serca jest związana z grasicą i układem odpornościowym. Kluczowe kwestie dotyczące czakry serca obejmują złożone emocje, współczucie, czułość, bezwarunkową miłość, równowagę, odrzucenie i dobre samopoczucie.

 

Fizycznie Anahata rządzi obiegiem;

emocjonalnie rządzi bezwarunkową miłością do siebie i innych;

mentalnie rządzi pasją;

duchowo rządzi oddaniem.

 

Przyporządkowanie cielesne: serce, klatka piersiowa, skóra, grasica – kontroluje system limfatyczny.

 

Jest to czakra środkowa, dlatego tez stanowi połączenie trzech czakr dolnych z trzema czakrami górnymi. Stanowi pomost między tym co „ziemskie” i tym co duchowe. Pomostem tym jest duchowa miłość.

 

Czakra ta jest odpowiedzialna za uczucia wyższe takie jak miłość, radość, ufność. Nie ma w niej miejsca na mocne i negatywne emocje. Poprzez tą czakrę przepływają uczucia zachwytu i pozytywnego wzruszenia (np. pięknem krajobrazu, sztuki, muzyki).
O ile poprzednia czarka mogła tworzyć podziały (ego), Anahata jednoczy poprzez współczucie i serdeczność.

 

Miłość – Jest to chyba uczucie najbardziej kojarzone z tym właśnie centrum energetycznym. Jest to piękne uczucie, które może przybierać różne formy. Najbardziej rozpowszechnionym wzorcem jest czucie miłości do innych osób, w szczególności do partnera, dzieci i rodziców. Jest to miłość osobowa, uzależniona od warunków zewnętrznych, jednak jej esencją jest czysta energia serca, zmodyfikowana przez różne poglądy.

W swoim czystym stanie Czakra serca iluminuje miłością do wszystkiego. Jest to bezinteresowne i czyste uczucie, które jest aspektem odczuwania jedności. Właściwie w pierwotnym przejawie jedność i miłość jest tym samym. Miłość do całego wszechświata jest również poczuciem jedności z całym wszechświatem. To dwie strony tej samej monety. Do tego stanu prowadzą również dwie drogi duchowe.

 

Jedna rozwija samą miłość, skupia się na czakrze serca – jest to droga serca. Poprzez rozwijanie energii serca pojawia się wgląd, że wszystko jest jednością.


Druga droga jest ścieżką świadomości i postrzegania. Poprzez wgląd w naturę tej rzeczywistości świadomość zaczyna postrzegać wszystko jako jedność i właśnie wtedy pojawia się… miłość.

Dwie drogi, ten sam szczyt.

Miłość, współczucie, serdeczność jest bardziej kojarzona z energią żeńską. Jest to miękka, pełna ciepła energia często kojarzona z macierzyństwem. Dlatego kobiety uchodzą w tym świecie jako bardziej delikatne, uczuciowe, działające intuicyjnie, czyli te, które kochają.

Tak też są wychowywane. Dlatego kobietom jest łatwiej działać w zgodzie z energią serca, jest to po prostu im bliższe.

 

Współczucie – Ta czakra jest pierwszą, która wibruje na częstotliwości energii mentalnych. Pojawia się tu subtelne i intuicyjne zrozumienie odnośnie do innych istot. Intuicyjne zrozumienie, że inne stworzenia czują to samo co my. Jest to bardzo duży skok jakościowy w porównaniu do poprzedniej czakry. Człowiek zauważa, że inne istoty również mają uczucia i reagują tak samo. Tu pojawia się głębokie współczucie. W pełni rozwinięte współczucie sprawia, że człowiek nie może już krzywdzić. Jest pełen serdeczności i miłości do innych istot. Wie jak smakuje cierpienie i nie chce by ktokolwiek cierpiał. Współczucie jest drugą twarzą miłości.

 

To właśnie w duchowym sercu pojawia się uczucie jedności. Choć na poziomie tej czakry nie jest jeszcze dobrze zrozumiane (zrozumienie przychodzi wraz z wyższymi czakrami), to jest odczuwane jako radosny, pełen światła brak oddzielenia. To właśnie to poczucie uniemożliwia działania krzywdzące. To właśnie ta energia jest źródłem wszelkiego bezinteresownego działania w tym świecie.

 

Ludzie z rozwiniętą czakrą serca są bardzo łagodni i serdeczni. Działają z intencją nie-krzywdzenia. Czują, że pozytywne uczucia są dobre, dają więc je innym. Jest to spojrzenie przez pryzmat miłości, która jest bezinteresowna.


Przyjemność – Poprzez tą czakrę przepływa również energia subtelnej przyjemności, radości istnienia. Nie jest to przyjemność cielesna niższej czakry. Jest to przyjemność duchowa,

związana często ze sztuką. Niektóre obrazy czy utwory muzyczne tworzą bardzo wysokie wibracje, wypełniają człowieka wewnętrzną radością ich przeżywania. Człowiek rozpływa się w tym uczuciu. To właśnie energia serca sprawia, że istoty ludzkie są w stanie dostrzec piękno.

Dotyczy to też piękna natury.

Co czujesz, kiedy widzisz majestatyczny i przepełniony spokojem zachód słońca?

Piękno rozwijających się kwiatów w wiosenny poranek?

Spokój płynącego strumyka błyskającego refleksami światła?

Często takie widoki budzą właśnie energię serca, po prostu stajesz zachwycony pięknem otaczających Cię zjawisk. Czujesz radość i wdzięczność, która istnieje sama z siebie i nie jest skierowana do żadnej formy.

 

Przebaczenie, odpuszczenie – To bardzo ważna cecha tego centrum energetycznego. Umożliwia balans energetyczny dla całego ciała. Kiedy podświadomość zostaje skrzywdzona, zatrzymuje w sobie uraz do krzywdzącego obiektu (ktoś lub coś). Taki uraz rzutuje na dalsze działania i sprawia cierpienie. Jest jak krwawiąca rana, która sprawia ból przy każdym wspomnieniu. Tu z pomocą przychodzi przebaczenie.

Gdy Anahata działa harmonijnie umożliwia tą transformację energetyczną jaką jest przebaczenie. Jest to tak na prawdę uzdrawiająca energia miłości, skierowana najpierw do siebie, potem do oprawcy. Ta energia może być też skierowana również do wnętrza, jeśli to podświadomość czuje się winna. Przebaczenie rodzi też akceptację, co jest również energią czakry serca.

 

Jest to bardzo intuicyjny proces przebaczenia. Człowiek nie musi rozumieć natury poczucia winy, nie musi nic sobie tłumaczyć. Na poziomie czakry serca ważne jest przede wszystkim czucie. Oczywiście proces przebaczenia może obejmować wiele aspektów i wiele różnych energii. Są to procesy angażujące też wyższe czakry, np. zrozumienie czy jasne widzenie sytuacji poprzez trzecie oko.

Czakra serca : Anahata wnikliwiej

Uzdrawianie – Jest to kolejna istotna rzecz mająca swoje źródło w tej czakrze. Miłość jest uniwersalną i uzdrawiającą energią. Dotyczy to zarówno ciała fizycznego jak i duchowego (np. wyżej wspomniane przebaczenie). Bez zrównoważonej  czakry serca uzdrawianie jest niemożliwe lub mało skuteczne. Sama natura energii miłości ma uzdrawiające cechy – ciepło, przyjemność, rozluźnienie, radość. Same te uczucia pojawiające się w ciele powodują uruchomienie naturalnych procesów uzdrawiania.

Te energie są podstawą większości metod skutecznego uzdrawiania.
O ile splot słoneczny odpowiada za medialność i w tym wypadku na uzdrawianie na odległość, to esencją energii uzdrawiania jest właśnie czakra serca.

To ona umożliwia najpierw stworzenie intencji potem przesłanie ich ze szczerą serdecznością.


Bliskość i ufność – dotyk, jako zmysł przewodni tej czakry, ma bardzo dużo wspólnego z bliskością. Nie jest to bliskość ściśle erotyczna (choć może się z nią mieszać). Jest to serdeczny dotyk drugiej istoty czującej, jest to ciepłe przytulenie, otwarcie i danie miłości. Pełna ufności bliskość, która pojawia się między dwoma istotami. Jest to odsłonięcie własnego wnętrza.

 

W naszym społeczeństwie jest wielu ludzi, którzy obawiają się bliskości. Jest to często spowodowane urazami z przeszłości, gdzie otwarci do drugiego człowieka doznali odrzucenia. Kierując serdeczność i jednoczącą energię miłości do innej osoby zostali odrzuceni (ta osoba mogła nie być gotowa lub mieć przymkniętą czakrę serca). To odrzucenie spowodowało „przekłamanie” energetyczne – wysyłając miłość dostaliśmy od drugiej istoty oziębłość, wysyłając energię jedności dostaliśmy w zamian sygnał podziału. Tak mógł powstać uraz na sercu. Z takim urazem powstaje lęk przed przyszłym otwarciem i zaufaniem na nowo.

 

W tym układzie odrzucenia nie chodzi o drugą istotę. Nie trzeba na nią zrzucać winy za swój ból. Wewnętrzny uraz powstał, ponieważ oczekiwaliśmy miłości/serdeczności/jedności od drugiego człowieka i nie dostaliśmy tego. Wskazuje to, że czakra serca nie była w pełni otwarta. Gdyby była promieniowałaby miłością bezwarunkowo, bez oczekiwań. Czułaby jedność bez względu na zachowanie obserwowanej osoby. Jednak rozwijająca się dopiero czakra szuka tego uczucia w innych – człowiek myśli, że inni są źródłem miłości. Z tego myślenia powstaje uraz.


Aby uzdrowić uczucie odrzucenia i zamknięcia warto sobie uświadomić, że już teraz masz tą miłość w sobie. Skupić się na sercu, przebaczyć sobie i innym. Zaakceptować wybory innych i zauważyć, że samemu jest się źródłem miłości, która może być niezależna od innych.

Czakra serca odpowiada za uczucia wyższe – miłość, radość, poczucie jedności. Otwarte serce cechuje ufność, akceptacja, delikatność i współczucie.

 

To właśnie tutaj obrazy zamieniane są na uczucia. Tu możemy świadomie czuć piękno, zachwyt i radość z doświadczania.

Rany serca powstają z braku świadomości, że źródłem miłości jest wnętrze. Miłość płynie sama, wystarczy jej na to pozwolić.

 

Serce reprezentuje centrum ciała i przewodniczy transformacji energii. Znajduje się na środku klatki piersiowej. Serce można sobie wyobrazić jako rodzaj fabryki, która absorbuje lub uwalnia energię życiową. Główne energie psychiczne koncentrują się w tym narządzie. Ta czakra ma różowo-zielony kolor.

 

Jeśli jest niezrównoważona, nie możesz kochać, możesz tracić pieniądze. Czakra serca łączy energie kosmosu i ziemi i jest prawdziwym centrum mieszania energii. Jeśli ktoś jest zablokowany, osoba nie otrzymuje impulsów ani informacji z zewnątrz. Zamiast tego otwarte serce przechwytuje całe niezbędne promieniowanie.

 

Ta czakra jest siedzibą uczuć. Wszystkie dobre i złe elementy są tutaj przechowywane. To nie przypadek, że pytamy się nawzajem: „Na czym ci zależy?” Wszystkie nasze doświadczenia są tutaj przechowywane. Dzięki tej czakrze kochamy i żyjemy. Dziś to centrum energii odgrywa coraz ważniejszą rolę. Jego energia sprawia, że ​​stykamy się z Matką naturą, a kiedy jesteśmy otwarci, możemy dostrzec esencję innych ludzi

Fragment naszego kursu .
Możesz zapisać się tutaj 
 https://www.academyofenergy-crd.com/p/czaktotarapia-aura.html

Przykład dyplomu


Kontakt: PL. (0048) 570 851 655 UK .(0044) 7511961102

e-mail academy.of.energy.crd@gmail.com 

Facebook

Miłość we mnie pozdrawia Miłość w Tobie 
CUDOWNEGO DNIA 
ŚLEDZ AKADEMIĘ NA FACEBOOK I INSTAGRAMIE 


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Mistrzowska Liczba 77

Mistrzowska Liczba 77 Witajcie WSTĘP Mistrzowskie liczby to kolejno:  11, 22, 33,  44 ...  aż do  99   Osoba urodzona pod mistrzowską wibra...