czwartek, 23 września 2021

Boska Metafizyka - Alternatywne Uzdrawianie

 

Boska Metafizyka - Alternatywne Uzdrawianie
Boska Metafizyka - Alternatywne Uzdrawianie 
WITAJCIE CUDOWNI ❤

Alternatywne Uzdrawianie jest wysoce rozwiniętym i przetestowanym przez wieki systemem, który wykorzystuje Uniwersalną Energię Siły Życiowej do równoważenia, harmonizowania i przekształcania procesów energetycznych organizmu i skupia się na całej osobie. Ta niewidzialna witalna Energia Siły Życiowej utrzymuje przy życiu umysłowe, emocjonalne i fizyczne ciało oraz utrzymuje stan doskonałego zdrowia, równowagi i dobrego samopoczucia. Ciało duchowe jest doskonałe, ponieważ jest manifestacją Boskości. 

Uzdrawianie Energią jest prostym, ale potężnym i skutecznym systemem projekcji Uniwersalnej Energii Siły Życiowej przez praktykującego uzdrawiającego do odbiorcy poprzez sesje praktyczne lub sesje energetyczne na odległość. Opiera się na fundamentalnej zasadzie, że ciało jest samonaprawiającą się żywą istotą, która posiada wrodzoną zdolność do samoleczenia. Uzdrawianie energią działa na zasadzie, że proces uzdrawiania jest przyspieszany przez zwiększenie Uniwersalnej Energii Siły Życiowej do części ciała mentalnego, emocjonalnego lub fizycznego postrzeganego jako błąd.

Ponieważ wszystko jest energią, wszelkie uzdrowienie ostatecznie obejmuje energię. Metody uzdrawiania Boską Energią koncentrują się na fizycznym, psychicznym i emocjonalnym aspekcie życia, bez rozpoznania energetycznych podstaw interwencji. Uzdrawianie energią działa wyłącznie z polem elektromagnetycznym naszej istoty. Ponieważ wszystko składa się z wzorców energii, bezpośrednia praca z energią wpływa na ciała fizyczne, mentalne i emocjonalne. 

Jeśli występuje nierównowaga lub zaburzenie w ciele, umyśle lub emocjach, uzdrawianie Boską Energią odnosi się do warunków we wspólnym tworzeniu z praktykującym i odbiorcą, rozpoznając i uświadamiając sobie, że uzdrowienie pochodzi z wnętrza, a nie z zewnątrz. Uzdrawianie energią uzupełnia i wspiera inne metody uzdrawiania, ponieważ wykorzystuje energię, z której składa się ciało, umysł i emocje.   

Alternatywne formy uzdrawiania energii leczą całą osobę, umysł, ciało i emocje, pozwalając leczyć na wszystkich poziomach. Uzdrawianie energią sprzyja dobremu samopoczuciu poprzez zwiększenie przepływu energii i równoważenie pola energii człowieka lub aury, która przenika i otacza ciało. Poprawa przepływu energii w polu energetycznym wspiera wrodzoną zdolność samouzdrawiania organizmu. 

Uzdrawiająca energia może być kierowana przez ręce, oczy, oddech, głos lub kombinację niektórych lub wszystkich z nich i kierowana do odbiorcy poprzez lekki dotyk dłoni trzymanych w bliskiej odległości od leczonego obszaru lub przez uzdrawianie na odległość poprzez potężna koncentracją myśli.

Uzdrowienie na odległość jest osiągane poprzez koncentrację myśli wyszkolonego uzdrowiciela i poprzez wykorzystanie Uniwersalnej Energii Siły Życiowej, która może być wysyłana na tysiące km i dzięki temu jest tak skuteczna, jak gdyby była obecna z uzdrowicielem. Wyszkolony uzdrowiciel, działający w sferze duchowej, gdzie czas i przestrzeń nie istnieją, jest natychmiastowo połączony z odbiorcą, niezależnie od tego, gdzie się znajduje.

Uzdrawianie na odległość było praktykowane od zarania cywilizacji, kiedy Uniwersalna Świadomość jest aktywowana przez ludzki umysł, aby zamanifestować pożądany rezultat. Kiedy wykonuje się leczenie uzdrawiające, otrzymuje się również uzdrawiające efekty energii, gdy przepływa przez ciebie. W ten sposób mistycy powiadają, że kiedy ktoś skupia się na pomyślności drugiego, a nie siebie, to we wszystkich występuje głębokie dobrostanu.

Uzdrowienie pochodzi ze Źródła 

Boska Metafizyka

Wszyscy jesteśmy narzędziami wyrażania Boskości. Uzdrowiciele energii, praktykujący, są kanałami uzdrawiania Energii Siły Życiowej ze Źródła, Istoty Najwyższej. Całe uzdrowienie biorcy pochodzi z wewnętrznego Źródła. Uzdrowiciele energetyczni pomagają swoim klientom współtworzyć energetyczną przestrzeń, która sprzyja uzdrawianiu. 

Praktycy uzdrawiania nie są przywiązani do podstawowej choroby, błędu  lub bólu, pogody fizycznej, psychicznej lub emocjonalnej, której doświadcza klient. Uzdrowiciel widzi tylko stan idealny i łatwiej jest mu ułatwić proces uzdrawiania energią. Każda osoba ma wrodzoną zdolność uzdrawiania i to właśnie ta współpraca między uzdrowicielem a klientem jest tak naprawdę odpowiedzialna za ich uzdrowienie. Pomimo tego, że z chorobą często wiąże się wiele energetycznych przyczyn i słabości,

Podczas gdy większość zachodniej nauki koncentruje się na objawach lub skutkach braku równowagi energetycznej, uzdrawianie energią odnosi się do pierwotnej przyczyny choroby lub braku równowagi. Uzdrowiciele energii działają jako pomocnicy, pomagając ludziom przywrócić doskonałe częstotliwości ich fizycznych, emocjonalnych i mentalnych pól energii z powrotem do pierwotnego poziomu bezwarunkowej miłości, uwalniając w ten sposób niepożądane zaburzenia równowagi.

Pole energetyczne człowieka

Tak jak mamy ciało fizyczne, mamy również ciało energetyczne. Ludzkie pole energetyczne (aura) otacza i przenika w, przez i wokół ciała fizycznego. Ciało fizyczne może być postrzegane jako tylko jedno z wielu ciał, które mamy w naszym polu energetycznym. Istnieje wiele opisów pola energetycznego zarówno ze źródeł starożytnych, jak i współczesnych. Wiele z tych źródeł opisuje aurę jako warstwę, która odpowiada systemowi czakr. Opiszą również czakry, które są "centrami energii", każdy wirujący wir, w którym odbywa się ważna wymiana energii poprzez odbieranie energii z Uniwersalnego Pola Energii i dystrybucję do centrów energii czakr w ciele fizycznym, które obsługują różne narządy i części. cielesny.

Efekty uzdrawiania energią zmieniają się, pozytywnie wpływając na pole energetyczne w stan równowagi i dobrego samopoczucia w ciałach fizycznych, psychicznych i emocjonalnych. Pamiętaj, że ciało duchowe jest zawsze doskonałe, ponieważ każdy z nas jest indywidualną manifestacją Boskości. Boskość przejawia się w swoim stworzeniu.

Boskie uzdrowienie metafizyką

Boska Metafizyka
Boska Metafizyka zdaje sobie sprawę, że na każdego z nas indywidualnie można patrzeć jak na komórkę w umyśle Stwórcy, podobną do komórki w ciele. Uznając, że jesteśmy jednością z Wielkim Uniwersalnym Umysłem, całością i kompletnością, każda osoba manifestuje Boską inteligencję pod kierownictwem

 Uniwersalnej Boskiej Świadomości. Podobnie, każda komórka w ciele jest własną organizacją, posiadającą świadomość i inteligencję, wszystkie działające samodzielnie, ponieważ są indywidualne, ale są wam posłuszne. Życie w Tobie to Życie zindywidualizowane w komórce, ponieważ ciało jest we wszystkim świątynią Żywego Boga.

Każdy z nas ma w sobie świadomość Boga, Źródła, a Inteligencja odpowiada zgodnie z naszą świadomością naszej Jedności ze Źródłem.

Komórki mogą być znacznie naenergetyzowane, aby uzyskać więcej życia, więcej substancji i więcej inteligencji, a następnie mogą wyrażać się, wpływając na otaczające je komórki, pobudzając je i stymulując. W ten sam sposób możemy być naenergetyzowaną komórką w Umyśle Stwórcy i wchłonąć inteligencję, która zawiera moc uzdrawiania. 

autor: Wioletta TylmanAcademy Of  Energy Crd.

Miłość we mnie pozdrawia Miłość w Tobie 
CUDOWNEGO DNIA 
ŚLEDZ AKADEMIĘ NA FACEBOOK I INSTAGRAMIE 

e-mail academy.of.energy.crd@gmail.com 

Polska (0048) 570 851 655

Wielka Brytania  (0044)7511961102

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Mistrzowska Liczba 77

Mistrzowska Liczba 77 Witajcie WSTĘP Mistrzowskie liczby to kolejno:  11, 22, 33,  44 ...  aż do  99   Osoba urodzona pod mistrzowską wibra...