Karma rodzinna

 


*Ten artykuł dotyczy karmy rodzinnej, więzi energetycznych, a twoja rodzina jest twoim największym wyzwaniem oraz nauczycielem.

Czym jest karma rodzinna?

Karma rodzinna to karma twoich  przodków, od twoich rodziców do ciebie. 
Powiedzmy, że twój ojciec był najbardziej rozwinięty duchowo w rodzinie i miał pięcioro rodzeństwa, byłby nosicielem „blokad energetycznych” w linii rodziny karmicznej. 
Niesie ten ciężar od chwili narodzin i będzie to czynił przez całe życie, chyba że go zwolni. 
Jest to przekazywanie energii albo środkami fizycznymi i werbalnymi, albo całkowicie energetyczne i podświadome .
Może wpływać na sposób interakcji z rodziną na poziomie nieświadomości.
Jeśli uważasz się za wrażliwego i rodzisz się z dwojga rodziców obciążonych duchowo, może się wydawać, że dźwigasz dwa razy więcej. 
Wielu z nas naturalnie nie dogaduje się z naszymi rodzicami, a czasem ma to związek z energetycznymi powiązaniami z przeszłymi doświadczeniami. 
Wszystko jest zasadniczo energią , więc nasza świadomość istnieje poza fizycznością i naszym rozumieniem czasu liniowego.Wielu ludzi w waszej rodzinie to świadomość, którą znaliście przed tym życiem, i zdecydowaliście  się przybyć razem na Ziemię. 
W zależności od ścieżki twojej przeszłości, możesz zdecydować się na bardziej intensywne życie, aby zrównoważyć swoją karmę.
Jesteśmy świadomością Źródła rzutującą się na 3D, aby lepiej zrozumieć siebie. Z tej perspektywy nie ma dobra ani zła; tam po prostu jest. 
 Tak więc wielu wybrało życie jako zabójca, innym razem jako zabici, aby uzyskać więcej wglądu z obu perspektyw i lepiej zrozumieć naturę rzeczywistości.
Ty i twoja matka mogliście mieć w przeszłości doświadczenia związane z budowaniem karmy, od ranienia innych po odmawianie nauki.
 Wszystko musi się równoważyć, więc jeśli spowodowałeś wiele zniszczeń w poprzednim życiu, możesz znaleźć się na drugim końcu tego kija w tym  życiu. 
Wzory rodzinne są przekazywane od przodków, przez pradziadków, dziadków, rodziców, aż po ciebie. 

Na przykład motyw twojej babci :był zbyt łagodny. Zawsze opiekowała się innymi ludźmi i pozwalała na wszystko . 
Tematem dziadka może być alkoholizm i agresywne zachowanie .
Temat twojej matki następnie przekłada się na ofiarną energię. 

Może to wyglądać na skoncentrowaną uwagę, brak miłości do siebie lub jej dzieci. Te tradycje są przekazywane dokładnie tak samo, jak ucisk, fałszywa prawda i hierarchia.
 Utrwala system i utrzymuje masową świadomość na niższym, gęstym poziomie.
Jako dziecko rodziców macie karmę DNA tego, co zostało wam przekazane. 
Może być niewiarygodnie łagodny lub bardzo intensywny. 
Jest to bardzo specyficzne i indywidualne dla każdego z nas.
Cechy bycia nosicielem karmy rodzinnej:
  • Jesteście najbardziej rozwiniętą duchowo osobą i najbardziej świadomą spośród waszych rodziców i rodzeństwa.
  • Zawsze czułeś się inaczej w swojej rodzinie; poczułeś poważny dystans do tego, kim są i jak się zachowują.
  • Czasami niewytłumaczalnie chorujesz na przewlekłe bądź powtarzające się przypadłości  i masz wrażenie, że dźwigasz ciężar świata na swoich ramionach.
  • Zostałeś uwikłany w dziwne sprawy rodzinne -więcej niż jeden raz.
  • Rozpoznajesz wzorce rodzinne u  rodziców i  przodków  i faktycznie rozumiesz je na tyle, aby je zmienić.

Jak więc przeciąć wszystkie przewody energetyczne?

Ludzie nie mogą rezonować z tą częścią ciebie, która jest „inna” i kłóci się z ich poglądem na życie. 
Uwolnienie więzi z energią rodzicielską oznacza przede wszystkim uwolnienie energii  z własnego umysłu i emocji. 
 Chodzi o to, aby spojrzeć do wewnątrz i dowiedzieć się, w jakim stopniu żyjesz dzięki iluzjom twoich rodziców, ich nakazom i zakazom opartym na strachu i osądzie.
Gdy już to jasno zrozumiesz i będziesz w stanie odpuścić, będziesz mógł im wybaczyć i naprawdę „opuścić dom rodziców”. 
Dopiero po odcięciu "linek" na poziomie wewnętrznym i wzięciu odpowiedzialności za własne życie naprawdę możesz pozwolić  sobie by uwolnić się od rodziców i tych czasem dziwnych połączeń  .
Wyraźnie powiedzieliście „nie” ich lękom i złudzeniom , ale jednocześnie zobaczycie, że wasi rodzice nie są  identyczni z  ich lękami i złudzeniami. 
Są także kosmicznymi podróżnikami, którzy po prostu próbują wypełnić swoją misję duszy.
Kiedy to poczujesz, możesz poczuć ich niewinność i możesz wtedy im wybaczyć.
 Starali się kochać cię w sposób, w jaki  tylko mogli. 
Jeśli czujesz w swoim sercu, że zrobili wszystko, co w ich mocy, nawet jeśli najlepsze wydają się słabe - zrobili to, co potrafili.
W pewnym sensie byliście ofiarami swoich rodziców - moi rodzice reprezentowali świadomość opartą na ego w dzieciństwie.

 Czasowo i częściowo żyliście zgodnie z ich złudzeniami. 
W pewnym sensie nie miałeś wyboru, jako ich dziecko. 
Jednak przekroczenie poczucia bycia ofiarą tutaj jest jednym z najpotężniejszych przełomów w życiu.

Jak możesz przekształcić wzorce rodzinne?

Potrzeba głębokiej introspekcji, a czasem medytacji, aby dotrzeć do sedna wszelkich powtarzających się problemów w twoim życiu.
Są wynikiem wzorców behawioralnych, które po pełnym zrozumieniu możesz zacząć zmieniać.
To wymaga czasu i wszystko zaczyna się od wyboru:

 „Chcę być moim własnym panem, moją własną energią, moją własną duszą, moim własnym nosicielem karmy. 
Jestem Moim własnym przewoźnikiem. ” 
Jesteś pełen mocy! 
Jednym z pierwszych kroków jest po prostu uwierzenie, że…
Że dasz radę!!!
Jesteś piękny!!! 
Jesteś silny!!! 
Jesteś miłością i ogromna wibracją ,jesteś tak piękną wibracją że ukochał Cię cały Wszechświat.
Uwierz w siebie ,bo w Tobie samym jest Boska Moc która nazywa się MIŁOŚCIĄ 

Miłość we mnie pozdrawia Miłość w Tobie 
CUDOWNEGO DNIA 
ŚLEDZ AKADEMIĘ NA FACEBOOK I INSTAGRAMIE 

e-mail academy.of.energy.crd@gmail.com 

Polska (0048) 570 851 655

Wielka Brytania  (0044)7511961102

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Anielska liczba 2 -znaczenie

Kolory Aury-pojąć kolory

Anielski kod 111