czwartek, 28 stycznia 2016

12 praw karmicznych

 

Karma jest prawem przyczyny i skutku - niezłomnym prawem kosmosu. 
Twoje działania tworzą Twoją przyszłość. 
Powodem, dla którego twój los nigdy nie jest przesądzony, jest to, że masz wolną wolę.
 Dlatego Twoja przyszłość nie może być już napisana. 
To nie byłoby uczciwe.
Życie daje ci szanse.
To jest jedna z nich. 
Karma jest dla wielu z nas nieco abstrakcyjną koncepcją. 
Istnieje wiele mylących informacji na ten niereligijny temat - informacje, które są niepotrzebne.
 Uważam więc, że warto jest dać troszkę na luz , aby utrwalić koncepcję karmy, niżeli uważać że jest karą za nasze mroczne człowiecze występki, i że już z góry  jesteśmy skazani na porażkę  .
Jeśli tu i teraz powiesz STOP,DOŚĆ , CHCĘ WSZYTKO ZMIENIĆ I WIESZ CO??? 
DASZ RADĘ!!! 
Aby to zrobić, wystarczy szybki przykład.
Wyobraź sobie że  pomagasz ludziom w dowolny sposób, np. otwierając drzwi dla wszystkich, dając bezdomnym parę groszy , kupujesz  komuś kawę lub herbatę itp.
Teraz dwa pytania: 
Jaka jest możliwość, że osoba, której pomogliśmy, odwzajemni się lub „odpłaci”? 
Jaka jest możliwość, że to działanie stworzyło pozytywne źródło energii?
To bardzo podstawowy przykład codziennej karmy. 
Oczywiście istnieje również karma negatywna. 
„Człowiek jest jedynie produktem swoich  myśli, tworzymy się na podobieństwo swoich myśli."
Teraz, gdy ustaliliśmy podstawowe rozumienie karmy, spójrzmy na 12 praw Karmy, które mogą zmienić twoje życie.
1. Wielkie Prawo 
 „Co zasiejesz, to  zbierzesz ”.
Proste wyjaśnienie Wielkiego Prawa brzmi: nasza myśl i czyny mają konsekwencje - dobre lub złe. 
Jeśli pragniemy pokoju, miłości, harmonii, dobrobytu itp., 
Musimy działać w odpowiedni sposób .
Jest to również znane jako „prawo przyczyny i skutku”. Ponadto, energia (myśl, czyn), które kładziemy na świat ma skutek natychmiastowy, czyż nie?
2. Prawo tworzenia: „To, czego pragniemy, pochodzi z intencji ”.
Życie, które widzimy wokół nas, zostało stworzone przez intencje człowieka. Ponieważ jesteśmy jednym z Wszechświatem , nasze intencje determinują ewolucję stworzenia. Ponieważ to, co otaczamy, staje się częścią nas, naszym obowiązkiem jest upewnić się, że otoczenie sprzyja naszym pragnieniom. Wszystko jest wew. nas w naszych myślach oraz emocjach.
3. Prawo pokory: „Nie akceptując tego ,czego doświadczasz nie sprawi tego że to zniknie ”.
Akceptacja jest niemal uniwersalną zaletą wielu systemów wierzeń. 
Krótko mówiąc, musimy najpierw zaakceptować obecne okoliczności, aby je zmienić.
Koncentrując się tylko na ujemnym, zamiast wprowadzać zmiany w celu wyeliminowania negatywnego, zobowiązujemy się do tego że wynik naszej pracy będzie równy zeru.
4. Prawo wzrostu: „Nasz wzrost jest ponad wszelkimi okolicznościami”.
Jedyne, nad czym mamy kontrolę, to my sami.
 Późniejsze działanie lub brak działania. motywu przyniesie pozytywne lub negatywne okoliczności w naszym życiu.
Prawdziwa zmiana nastąpi tylko wtedy, gdy podejmiemy zobowiązanie do zmiany tego, co jest w naszym sercu. Zmieniając się w środku nasza rzeczywistość również ulega zmianom
5. Prawo odpowiedzialności: „Nasze życie jest naszym własnym dziełem, niczyim innym”.
Kiedy we własnym życiu występują turbulencje, często występują wewnętrzne drgania. Jeśli mamy zmienić nasze życie , musimy zmienić nasze nastawienie nasze samopoczucie ,sposób myślenia oraz bardzo  często samo   otoczenie.
6. Prawo połączenia: „Wszystko we wszechświecie jest połączone”
Nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są ze sobą powiązane. W związku z tym musimy zaangażować się w zmianę tych połączeń, jeśli chcemy czegoś innego.
Żaden krok - pierwszy, pośredni lub ostatni - nie jest ważniejszy w realizacji zadania. Wszystkie są wymagane by odnieść sukces. Jeden etap życia jest związany z kolejnym a nasze życie jest procesem 
7. Prawo skupienia: „Nie kieruj swojej uwagi poza to, co w chwili obecnej jest twoim zadaniem”.
Odnosząc się do naszego duchowego wzrostu , nie możemy mieć negatywnych myśli lub działań i oczekiwać duchowego wzrostu. Musimy skierować pełną uwagę, aby osiągnąć dowolne pożądane zadanie.
8. Prawo gościnności i dawania: „Wykazanie naszej bezinteresowności pokazuje prawdziwe intencje”.
Mówiąc wprost: to, co naszym zdaniem wierzy, musi przejawiać się w naszych działaniach. Bezinteresowność jest cnotą tylko wtedy, gdy przyjmujemy coś innego niż nas samych.
Bez bezinteresownej natury prawdziwy wzrost duchowy jest prawie niemożliwy.
9. Prawo zmiany: „Historia się powtarza, chyba że ulegnie  zmianie”.
Świadome zaangażowanie w zmianę jest jedyną metodą wpływania na przeszłość. Historia będzie kontynuowana niekonstruktywną ścieżką, dopóki pozytywne energie nie skierują jej gdzie indziej, jest to jedyna metoda która wpłynie na Twoja przyszłość.
10. Prawo tu i teraz: „Teraźniejszość jest wszystkim, co mamy”.
Spoglądanie z żalem na przeszłość bezcelowo pozbawia nas teraźniejszości Stare myśli i wzorce zachowań negują obecną szansę na swój własny awans, czyli zmianę .
11. Prawo cierpliwości i nagrody: „Nic wartościowego nie powstaje bez cierpliwej i konsekwentnej pracy”.
Nasze nagrody są odbierane tylko przez cierpliwość i wytrwałość, nic więcej.
Nagrody nie są efektem końcowym. Prawdziwa, trwała radość pochodzi z systematycznej pracy nad sobą .Oraz tego czego dokonałeś 
12. Prawo znaczenia i inspiracji: „Najlepsza nagroda to ta, która przyczynia się do Całości”.
Wynik końcowy ma niewielką wartość, jeśli nie do końca jesteś świadomy co przepracowałeś 
Energia i intencje są istotnymi składnikami, które określają znaczenie wyniku końcowego. Spokój , miłość i pasja ucieleśniają motywy które postanawiają trwałe ślady .

Więc Karma nie jest karą ,a szansą na świadoma zmianę .
Miłość we mnie pozdrawia Miłość w Tobie 
CUDOWNEGO DNIA 
ŚLEDZ AKADEMIĘ NA FACEBOOK I INSTAGRAMIE 

e-mail academy.of.energy.crd@gmail.com 

Polska +48 577-101-675

Wielka Brytania  +44 7511-961-102


RECENZJE


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Mistrzowska Liczba 77

Mistrzowska Liczba 77 Witajcie WSTĘP Mistrzowskie liczby to kolejno:  11, 22, 33,  44 ...  aż do  99   Osoba urodzona pod mistrzowską wibra...